home


P & O Plus

ToenDra biedt P & O Plus
Veel kleinere organisaties hebben geen eigen personeelsafdeling, terwijl ook in kleine organisaties veel personeelsproblemen kunnen spelen: verstoorde arbeidsverhoudingen, de implementatie van het ziekteverzuimbeleid of het gebrek aan overzicht over werkafspraken.
ToenDra kan met ervaring op alle mogelijke facetten van het personeelsbeleid meewerken aan oplossingen. Snel inzetbaar, kortdurende trajecten en deelthema's.
Het P&O Plus-aanbod is bedoeld voor (kleine) welzijnsorganisaties, kinderopvang en (afdelingen van) onderwijs- en zorginstellingen, organisaties in het MKB

Vaak ook gaat het daarbij om vragen rond competentie management.
Competentiemanagement is het continu en ge´ntegreerd afstemmen van competenties en talenten in een organisatie, waarbij gestreefd wordt naar het scheppen van een 'win-win'-relatie tussen organisatie en individuen.
In deze definitie ligt besloten dat competentiemanagement zich richt op:
 • het realiseren van organisatiedoelen die via de gedefinieerde competenties zijn vertaald naar vereist gedrag
 • het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan individuen, zodat aan hun talenten zo veel mogelijk recht wordt gedaan in het licht van de ambities van de organisatie.
Competentie en ontwikkeling
 • Ontwikkelen en implementeren scholingsbeleid
 • Ontwikkelen van competentie management.
 • Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP)
 • Individuele coaching en supervisie
 • Teamontwikkeling
 • Teamcoaching
 • Contraproductiviteit (niet-functionerende teams, werknemers die het niet goed doen of wat anders willen)
 • Verstoorde arbeidsverhoudingen
 • Managementrapportage personeel
 • Quick scan deskundigheidsbevordering
 • Communicatie trajecten
Beoordelingsbeleid
 • Training:
 • Functioneringsgesprekken
 • Beoordelingsgesprekken
 • Exitgesprekken
 • Dossieropbouw
Functiewaardering
 • Functiebeschrijvingen
 • Functiewaarderingstrajecten
Ziekteverzuim
 • Implementatie ziekteverzuimbeleid
 • Protocollen ziekteverzuim
 • Protocollen re´ntegratie
Handboek personeel
 • Ontwikkelen
 • Implementeren
Handboek werkprocessen
 • Systematiseren van werkafspraken
 • Implementatie
 • Standaardisering inwerkprogramma's
OR-ondersteuning
 • Kortdurende training en procesondersteuning

terug