home

Geschiedenis
Adviesbureau ToenDra werd in april 1993 opgericht door Teun de Vries. Een brede ervaring met verschillende projecten en experimenten was de basis voor de start van het bureau. Inmiddels is het bureau in uiteenlopende sectoren actief.

ToenDra voert opdrachten uit voor lokale overheden, met name gericht op beleidsontwikkeling en de gemeentelijke organisatie. Ook werkt het bureau voor welzijn- en zorginstellingen. Ook scholen voor voortgezet onderwijs en het MBO onderwijs behoren tot de klantenkring van ToenDra. Interim-management, conflicthantering, scholing, deskundigheidsbevordering en beleidsontwikkeling, supervisie en coaching zijn belangrijke thema's.
In 2000 kwam Ben van den Broek adviesbureau ToenDra versterken. Ben richt zich vooral op groepstraining en op supervisie- en coachingtrajecten. De functies die Ben in het verleden bekleedde, droegen sterk het karakter van vernieuwing: fusiebegeleiding en implementatie, organisatie-advisering, de invoering van zelfsturende teams en het ontwikkelen van internationale projecten.

Naam
De naam van het bureau valt uiteen in twee woorden: 'Toen' en 'Dra'. Woorden, die grafisch, maar ook in de werkelijkheid met elkaar verbonden zijn. 'Toen', verwijzend naar het verleden. En 'Dra', afkomstig van het woord 'weldra', dat verwijst naar datgene wat komen gaat; de toekomst.

ToenDra, de overgang van verleden naar toekomst. Die overgang ligt in het hier, en in het nu, waarin wij onze werkzaamheden verrichten. We maken gebruik van wat geweest is, stellen vast wat bereikt moet worden, en voeren dat uit. Voor organisaties van nu.

Thema's


Organisatieadvies
Vennebroekstraat 15
7841 EG Sleen
0591 362523
info@toendra.nl