home


Werkzaamheden Adviesbureau ToenDra als kwartiermaker CJG voor Regio Noord-Veluwe
In de periode april 2009 - februari 2010 is de heer T. de Vries namens Adviesbureau ToenDra werkzaam geweest als kwartiermaker Centrum voor Jeugd en Gezin voor de gemeenten Ermelo en Putten. De opdracht hiervoor bestond uit een tweetal taken, te weten het verbinden en aansluiten van de lokale en sectorale netwerken aan het CJG en het realiseren van de lokale frontoffice CJG. De heer de Vries heeft gedurende deze periode met grote voortvarendheid en op uiterst constructieve wijze zijn werkzaamheden verricht voor de beide gemeenten. Deze bestonden uit het maken van een lokaal draaiboek, het onderhandelen met deelnemende organisaties en gemeenten over allerhande zaken aangaande de realisatie van de frontoffice, het deelnemen aan lokale en regionale overleggen, het schrijven van diverse notities, voorstellen en memo's over uiteenlopende onderwerpen als taakafbakening lokaal - regionaal, programmering lokale bijeenkomsten, inhoudelijk overleg binnen CJG, scholing- en inwerkprogramma medewerkers frontoffice CJG, programmering lokale bijeenkomsten medewerkers CJG, registratie werkzaamheden CJG medewerkers. Beide gemeenten hebben te kennen gegeven zeer tevreden te zijn over de werkzaamheden van de heer de Vries, hetgeen de wethouder van Ermelo, mevrouw E. Verhagen, in haar toespraak bij de opening van het CJG, waar de heer de Vries optrad als gastheer, uitgebreid memoreerde.

Telefonische Hulpdienst Groningen-Drenthe
De afgelopen paar jaar heeft onze organisatie, de Telefonische Hulpdienst Groningen-Drenthe intensief contact gehad met Teun de Vries c.q. het buro Toendra.
De Vries is in twee opeenvolgende periodes van twee jaar en een jaar als interim-directeur bij onze instelling werkzaam geweest en kenmerkte zich door doelgerichtheid, visie en een - naar medewerkers toe - zeer stimulerende wijze van bench-marking.
Mocht er in de nabije toekomst behoefte bestaan aan initiatie en/of begeleiding van projecten in onze marktsector, dan hopen wij weer een beroep te kunnen doen op de expertise van Teun/Toendra de Vries.

Jip H.Gersie, vice voorzitter van de Raad van Toezicht
Telefonische Hulpdienst Groningen-Drenthe.

Anton Corbijn helpt de SOS Telefonische Hulpdienst.
GRONINGEN (ANP) - De Nederlandse fotograaf Anton Corbijn heeft voor SOS Telefonische Hulpdienst een serie foto's gemaakt om de activiteiten van de organisatie te ondersteunen. De foto's symboliseren het werk van de hulpdienst: Helpende handen. Lees verder >