home

ToenDra: Een scherp geformuleerde opdracht en een heldere werkwijze
Iedere organisatie bestaat uit mensen die binnen afgesproken verhoudingen en structuren met elkaar samenwerken. Dat geldt voor een gemeente met tien afdelingen, een twintig man sterk garagebedrijf, voor zes instellingen voor bejaardenzorg die in een koepel opereren. Maar ook voor een kleine taakgerichte werkgroep, een ondernemingsraad en voor allerlei kort- of langdurende samenwerkingsprojecten of werkverbanden.

Een goede organisatiestructuur en een goede samenwerking tussen de mensen die binnen die structuur functioneren, is voor ieder bedrijf van levensbelang. Want gaat daarin iets fout... dan gaat dat ten koste van het resultaat. De kosten schieten omhoog, het ziekteverzuim loopt op en er ontstaat een groeiende onderlinge spanning. Het gevolg hiervan is altijd dat doelstellingen niet meer volledig gerealiseerd worden of dat de bedrijfsresultaten stevig onder druk komen te staan.

Problemen zijn er om opgelost te worden. Welke mix van bijsturing, supervisie, training of coaching in uw specifieke situatie het beste werkt, onderzoeken wij in een kort maar gedegen voortraject.

ToenDra inschakelen begint altijd met een oriŽnterend gesprek, zo nodig gevolgd door deskresearch of een aantal gesprekken met mensen op sleutelposities.

Op basis hiervan maakt ToenDra een schriftelijke analyse van de problemen, formuleert de doelstelling en werkt deze uit in een tijdplan en een begroting. Dat maakt 'Ja' zeggen gemakkelijk. Want de gekozen oplossing, de hoeveelheid tijd die van de organisatie gevraagd wordt en de kosten zijn vooraf duidelijk gemaakt. Daar houden wij van: een scherp geformuleerde opdracht en een heldere werkwijze.

ToenDra is een klein organisatieadviesbureau dat optreedt in situaties waarin structuren en mensen optimaal moeten functioneren. Hoe? Dat verschilt van opdracht tot opdracht. Soms begeleiden en ondersteunen we nieuwe initiatieven die per se moeten slagen. Een andere keer kunnen we problemen voorkomen of oplossen door medewerkers te scholen of te trainen. Het gebeurt natuurlijk ook dat een situatie vraagt om harde maatregelen. Herstructurering of afscheid nemen van een of meer medewerkers is dan noodzakelijk. Maar meestal, ligt de oplossing in een combinatie van maatregelen.

Meer weten? Neem contact met ons op:

ToenDra
Vennebroekstraat 15
7841 EG Sleen
0591 362523
info@toendra.nl

Thema's


Organisatieadvies
Vennebroekstraat 15
7841 EG Sleen
0591 362523
info@toendra.nl